IoT

Wat is IoT?

IoT staat voor Internet of Things, een nieuwe technologie waarmee elk apparaat op internet kan worden aangesloten met het doel om gegevens te verzenden en ontvangen. Met IoT is het mogelijk alles wat je bedenkt te beheren voor een specifiek doel.

Volgens voorspellingen zijn 20 tot 50 miljard apparaten in 2020 online aangesloten.

Hoe werkt IoT?

IoT-apparaten zijn verbonden met de cloud, waar gegevens worden verzonden. Hoe de apparaten zijn verbonden is interessant. Er is namelijk niet maar één manier om IoT-apparaten met internet te verbinden. Dat is afhankelijk van het doel van de sensor/het apparaat.

Apparaten kunnen worden aangesloten via LTE, WiFi, Bluetooth, LoRa, SigFox of via een kabel. Zodra de gegevens de cloud bereiken, verwerkt de software de gegevens op een bepaalde manier. Het kiezen van de juiste technologie is belangrijk, omdat dit van invloed kan zijn op het stroomverbruik, het bereik en de bandbreedte.

Wat is het doel van IoT?

De gegenereerde data moet nuttig zijn voor de eindgebruiker. Bijvoorbeeld: een waarschuwing naar de gebruiker versturen, zoals een pushmelding, e-mail of een tekst in een app. Dankzij die waarschuwing kan de gebruiker reageren op de statuswijziging, bijvoorbeeld als de voordeur wordt gedetecteerd als ‘open’.

IoT is niet alleen handig om de gebruiker een waarschuwing te geven over een bepaalde gebeurtenis. De techniek maakt het namelijk ook mogelijk dat de gebruiker kan communiceren met het apparaat. Een sensor detecteert bijvoorbeeld een hoge temperatuur in huis. De gebruiker kan met die informatie op afstand de gordijnen laten sluiten, zodat er geen zonlicht binnenkomt.

Naast de gebruiker op de hoogte stellen van statuswijzigingen, zijn er ook acties die automatisch geactiveerd kunnen worden op basis van vooraf gedefinieerde instellingen.

Wat kan AppDam voor u doen met IoT?

AppDam integreert IoT in je project door handmatige processen te automatiseren. Nadat we je project hebben doorgenomen, bepalen we de beste oplossing en ontwikkelen we op basis daarvan een prototype. Vanuit daar creëren we een gebruiksvriendelijke app, waarmee jouw klanten beter met je product kunnen werken.