SQAPP

Hybrid App

The Soil Quality Mobile App (SQAPP) biedt een eenvoudig te gebruiken hulpmiddel dat wereldwijde bodemgegevens in de besluitvormingsfeer van landgebruikers en andere geïnteresseerde eindgebruikers brengt.

SQAPP kan voor elke terrestrische locatie in de wereld waarvoor bodemgegevens beschikbaar zijn, de gebruiker voorzien van geselecteerde indicatoren voor de bodemkwaliteit en indicatoren voor bodembedreigingen. In plaats van de bodemkwaliteit in absolute termen te beoordelen, scoort de app de bodemkwaliteit ten opzichte van de gemiddelde bodemkwaliteit in gebieden met vergelijkbare bodem- en klimatologische omstandigheden (zogenaamde pedoklimatische zones). 80% betekent bijvoorbeeld dat slechts 20% van het gebied van de geselecteerde pedoklimatische zone wordt geacht een hogere indicatorwaarde te hebben dan de puntlocatie die wordt beoordeeld.

Bodembedreigingen worden gescoord op basis van algemene, wetenschappelijk afgeleide drempelwaarden. Zowel grondkwaliteitsindicatoren als bodembedreigingsindicatoren met lage scores worden aangegeven en beheersoplossingen worden gesuggereerd voor de combinatie van indicatoren die op een specifieke locatie als laag zijn gemarkeerd.

Technologies

Deze app is gebouwd met Cordova.